ความรู้ข่างสารขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตโรงงาน แน่นอนว่าการประกอบอุตสหากรรมโรงงาน การผลิต การบรรจุ หรืออื่นอื่นเมื่อผู้ประกอบการได้มีการประกอบการด้วยองค์ประกอบอื่นๆแล้ว การจะเดินหน้าประกอบการให้ถูกต้องตามกฏหมายเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะการประกอบกิจการดรางงานประเภทที่3 ที่ต้องขอนุญาตโรงงาน จากกรมมอุตสาหกรรมโรงงาน วันนี้ เรามีคงามรู้ดีดีจาก กรมอุตสาหกรรมโรงงานมาแบ่งงปัน เรื่อง ขั้นตอนการขอนุญาตโรงงาน โดยกรมอุตสาหกรรมโรรงงาน กรกฎาคม 2557