เตรียมตัวไว้สำหรับประชาชนชาวผู้มีอันจะกิน. มีที่ดินครอบครองจำนวนมาก ต้องมาบริหารจัดการเรื่องภาษีกันดีๆ. มิฉะนั้นต้องจ่ายอ่วมแน่ๆ

การจัดเก็บภาษีที่ดินในแบบต่าง ที่ต่างเพดานกัน

-ที่ดินเกษตรกรรม

-บ้านพักอาศัย

-ที่ดินอื่นๆที่ดินรกร้างว่างเปล่า