.ช่วงนี้หลายท่าน จะเริ่มได้รับจดหมาย จากทางราชการ เพื่อให้เตรียม เอกสารสำหรับการจ่ายภาษีในรูปแบบใหม่

.ที่เป็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อาคารบ้านเรือน ที่ดินที่ใช้ เป็นการพานิชย์ ตัวนี้ไม่น่าห่วง เพราะว่าภาษีไม่สูงมากเท่าไหร่

.ว่าตัวที่น่าเป็นห่วง ก็คือภาษีสำหรับที่ดินรกร้างว่างเปล่า ที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ ก็ต้องจ่ายภาษีและด้วยกฎหมายนี้ ภาษีที่ดินรกร้างว่างเปล่าดูว่ามีแนวโน้ม จะเก็บสูงกว่าที่ได้ใช้ประโยชน์ สวยเริ่มต้นเก็บตั้งแต่ 0.3 เปอร์เซ็นต์ จนถึง 3% .

.ซึ่งถือว่ามากโขเลย อย่าปล่อยให้ที่ดิน ท่านรกร้างว่างเปล่า โดยไม่ใช้ประโยชน์ กว่าเราจะรู้ตัว บางครั้งก็อาจจะสายเกินไปแล้ว เพราะเราพยายามใช้ประโยชน์ แต่เราอาจจะใช้ประโยชน์ไม่ได้ เพราะต้องลงทุน ต้องใช้เงิน หากท่านมีปัญหาดังกล่าว สามารถ ติดต่อเรา เพื่อให้คำปรึกษา ปัญหาเรื่องนี้ได้