จับมือมหาดไทยเร่งออกประกาศลดค่าธรรมเนียมโอนจำนองบ้าน หลังผู้ซื้อชะลอการโอนบ้านหยุดชะงัก

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลัง และกระทรวงมหาดไทย เร่งประสานงานเพื่อออกประกาศการลดค่าธรรมเนียมการโอนและจดจำนองบ้านให้เร็วที่สุด เนื่องจากตอนนี้พบว่าตั้งแต่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ ให้มีการลดค่าธรรมเนียมดังกล่าว ทำให้คนที่จะซื้อบ้านชะลอการโอนบ้าน เพื่อรอมาตรการมีผลเสียก่อน

ทั้งนี้ มาตรการลดภาระให้กับผู้ซื้อที่อยู่อาศัย ที่ ครม. เห็นชอบ เพื่อสนับสนุนและบรรเทาภาระให้แก่ประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง เหมาะสมกับศักยภาพของประชาชนแต่ละกลุ่ม โดยรัฐบาลจะลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนและค่าจดทะเบียนการจำนอง ดังนี้

2.1 ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนจากเดิม 2% เหลือ 0.01%

2.2 ลดค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์จากเดิม 1% เหลือ 0.01%

ทั้งนี้ เฉพาะการซื้อขายที่อยู่อาศัยที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด ในราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหน่วย และการจดทะเบียนการโอน และการจดจำนองอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยต้องดำเนินการในคราวเดียวกัน โดยมีระยะเวลานับตั้งแต่วันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยมีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 24 ธันวามคม 2563