เศรษฐกิจ ชีวิตโรงวาน ขอบคุณข่าวจาก workpointnews

พิษเศรษฐกิจ! ห้องเย็นโชติวัฒน์ฯ แจ้ง ตลท.หยุดผลิตสินค้าโรงงานสาขาระนอง 1 ธ.ค.นี้

3 นาที 17 พฤศจิกายน 2019

เขียนโดย

WorkpointNews

Advertisement

ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ เตรียมหยุดผลิตสินค้าที่โรงงานสาขาระนองตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.นี้ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจชะลอตัว การแข็งค่าของเงินบาทกระทบรายได้ส่งออก พร้อมจ่ายชดเชยพนักงาน 20-22 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 15 พ.ย.62 บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) หรือ CHOTI รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 พ.ย.2562 ได้มีมติให้หยุดการผลิตสินค้าที่โรงงานสาขาระนอง ตั้งอยู่เลขที่ 93/17-18 หมู่ที่5 ถนนสะพานปลา ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2562 เป็นต้นไป เนื่องจากปัญหาด้านเศรษฐกิจเกิดการชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา ประกอบกับการแข็งค่าของเงินบาทตั้งแต่ต้นปี 2562 ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้จากการส่งออกของบริษัท

ทั้งนี้ การหยุดผลิตของโรงงานสาขาระนอง จะส่งผลให้บริษัทสามารถลดต้นทุนและสามารถบริหารต้นทุนที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นำไปสู่การสร้างโอกาสการแข่งขันในด้านราคาขายกับคู่แข่งทางการตลาดได้ สำหรับในด้านแหล่งวัตถุดิบที่ป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิตที่โรงงานสาขาระนองนั้น จัดหาได้น้อยลงเป็นอย่างมาก

สำหรับการดำเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องเลิกจ้างพนักงานที่สาขาระนอง โดยบริษัทฯ จะจ่ายชดเชยค่าจ้างตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด และคาดว่าเงินชดเชยค่าจ้างที่ต้องจ่ายให้กับพนักงานรวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 20-22 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้รับผลกระทบในด้านการผลิตสินค้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้า เนื่องจากกำลังการผลิตของโรงงานที่ จ.สงขลา สามารถรองรับคำสั่งซื้อของลูกค้าได้อย่างเพียงพอ