รู้จริงเรื่อง มาตรฐานการผลิต (GMP) ก่อนสร้างโรงงาน

มาตรฐานการผลิต (GMP) หรือ Good Manufacturing Practice คือ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต จัดทำขึ้นโดยหน่วยงานมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ หรือ CODEX เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค มาตรฐานการผลิต (GMP) หมายถึง...

ธนารักษ์เพื่อประชารัฐ

เตรียมเปิดเช่าที่ราชพัสดุ ทำเกษตร-อยู่อาศัย เพียงปีละ 200-300 บาท กรมธนารักษ์ เตรียมเปิดให้ประชาชนเช่าที่ดิน เป็นที่ทำกินและที่อยู่อาศัยตามโครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ” และโครงการ “ทำชุมชนให้เป็นที่ประชุมในที่ราชพัสดุ” เช่าที่ดินเพื่อการเกษตร ค่าเช่าเพียงไร่ละประมาณ 200...

เศรษฐกิจ ชีวิตโรงวาน ขอบคุณข่าวจาก workpointnews พิษเศรษฐกิจ! ห้องเย็นโชติวัฒน์ฯ แจ้ง ตลท.หยุดผลิตสินค้าโรงงานสาขาระนอง 1 ธ.ค.นี้ 3 นาที 17 พฤศจิกายน 2019 เขียนโดย WorkpointNews Advertisement ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ เตรียมหยุดผลิตสินค้าที่โรงงานสาขาระนองตั้งแต่วันที่...
โกดัง โรงงาน ที่ลูกค้าสั่งซื้อแล้วนำไปประกอบเอง ย่านตลาดไท

โกดัง โรงงาน ที่ลูกค้าสั่งซื้อแล้วนำไปประกอบเอง ย่านตลาดไท

ระบบโรงงานสำเร็จรูป   ที่มีข้อดีหลายอย่างที่ผลิตจากโรงงาน ได้มาตรฐานวิศกรรม ควบคุมงานโดยวิศวกร ทุกขั้นตอน รับผลิตตามสั่งตามแบบ ไม่มีวัสดึเหลือทิ้ง งบไม่บานปลาย...

เทียบสถิติโรงงาน เปิดใหม่และเลิกกิจการ ปี2562

ข้อมูลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม (1มกราคม-12พฤศจิกายน2562) โรงงานเปิดใหม่. 2,889 แห่ง โรงงานปิดกิจการ 1,391 แห่ง จ้างงาน. 84,033 คน ตกงาน. 35,533 คน เปิดใหม่+ ขยายกิจการ 431,216 ล้านบาท เงินลงทุน. 56,957 ล้านบาท...