โกดัง โรงงาน ที่ลูกค้าสั่งซื้อแล้วนำไปประกอบเอง ย่านตลาดไท

โกดัง โรงงาน ที่ลูกค้าสั่งซื้อแล้วนำไปประกอบเอง ย่านตลาดไท

ระบบโรงงานสำเร็จรูป   ที่มีข้อดีหลายอย่างที่ผลิตจากโรงงาน ได้มาตรฐานวิศกรรม ควบคุมงานโดยวิศวกร ทุกขั้นตอน รับผลิตตามสั่งตามแบบ ไม่มีวัสดึเหลือทิ้ง งบไม่บานปลาย...

อย่าตื่นตระหนกจนเกินเหตุ ศึกษาข้อมูลหลายๆทาง แชร์ความรู้กันค่ะ

ขออนุญาตแชร์ข้อมูลจากเพจ วิวาทะ V2  ลองอ่านและใช้วิจารณญาณดูกันค่ะ “อ่านข่าวนี้มา 2-3 วัน “กระทรวงอุตสาหกรรมเผยยอดยื่นประกอบกิจการโรงงานใหม่มกราคมถึงพฤศจิกายนสูงมี 2,889 โรงงาน” แล้วรู้สึก “ตงิด-ตงิด” เคยเป็นกันไหมคะ ?? sense บางอย่างจะบอกคุณทันทีว่า...

ภาษีที่ดินบังคับใช้ต้นปี่ 2563 คนรวยเตรียมรับมือได้เลย!!!

อัตรภาษีในช่วง 2ปีแรก นับวันแรกคือ1 มกราคม 2563 กรณีที่ใช้ประกอบการเกษตรกรรม
พระราชบัญญัติโรงงาน ฉบับที่3 พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติโรงงาน ฉบับที่3 พ.ศ. 2562

                                   พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๓)พ.ศ. ๒๕๖๒ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นปีที่๔ ในรัชกาลปัจจุบัน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ...
ระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม

ระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม

โรงงานอุตสาหกรรมแต่ละประเภทจะมีการออกแบบระบบไฟฟ้าแตกต่างกันไป แม้แต่โรงงานประเภทเดียวกันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีระบบไฟฟ้าเหมือนกัน แต่อย่างไรก็ตามการออกแบบระบบไฟฟ้าของโรงงานโดยทั่ว ๆ ไปจะมีปัจจัยที่ควรต้องนำมาพิจารณาดังนี้ ขนาดของโรงงาน, กำลังไฟฟ้าที่ต้องใช้...